Skip to content

Aktualizacja komunikatu bezpieczeństwa dotycząca zapięć T-LOCK i CLICK-LOCK w uprzężach lotniowych i paralotniowych.

Aktualizacja komunikatu bezpieczeństwa dotycząca zapięć T-LOCK i CLICK-LOCK w uprzężach lotniowych i paralotniowych. published on

(tłumaczenie fragmentu tekstu ze strony https://finsterwalder-charly.de/en/home/safety-notice-for-click-lock-u-t-lock.html)
Ostatnia aktualizacja na stronie charly.de – 2016-06-04

Zapięcia C-L i T-L zostały sthsi10-hsi630worzone 30 lat temu. W związku z ostatnimi spostrzeżeniami dotyczącymi ich użycia w zapięciach piersiowych uprzęży paralotniowych, musimy ograniczyć ich dopuszczalny ukres użycia w tych zastosowaniach. Jest to spowodowane tym, że zapięcia TL i CL zainstalowane w taśmach piersiowych są pod stałym obciążeniem i są narażone na częste skośne zmiany obciążenia. Nie są onej jednak zaprojektowane do tego rodzaju obciążeń co powoduje, że istotne jest zmęczenie materiału. Kiedy zapięcie jest zużyte, zapięcie może być stopniowo otwarte poprzez nacisk na sprężynę przycisku blokującego. W przypadku silnego zużycia klamra może zostać wyciągnięta siłą. W później opracowanych zapięciach P-LOCK ten problem nie występuje.
Kiedy zapięcia są używane w taśmach udowych uprzęży lotniowych i paralotniowych, na takie dynamiczne obciążenia są narażone jedynie w trakcie startu i lądowania. Jednakże użytkowanie przez dłuższy czas również może prowadzić do uszkodzeń. Z tego powodu ograniczyliśmy ich okres użytkowania do 10 lat również w tych zastosowaniach.

Istnieje możliwość przerobienia zapięć CL i TL używanych w uprzężach lotniowych i wydłużenia ich okresu eksploatacji z 10 do maksymalnie 20 lat.
Obecnie możemy przerabiać jedynie zapięcia w uprzężach Charly oraz Advance pochodzących z Niemiec. Zapięcia innych producentów możemy przerabiać jedynie jeżeli zostaniemi przez nich autoryzowani i zaakceptujemy zamówienie. (należy skontaktować się bezpośrednio z finsterwalder-charly.de – przyp. tłum.)

Finsterwalder & Charly ograniczają okres użytkowania zapięć C-L i T-L w taśmach piersiowych uprzęży paralotniowych do 4 lat. Takie uprzęże nie mogą być użytkowane do latania dłużej niż 4 lata.
Niezależnie od sposobu użytkowania zapięć CL i TL w uprzężach lotniowych i paralotniowych ich ogólny okres użytkowania wynosi 10 lat.