Skip to content

Holpatenty – zasady stosowania

Holpatenty – zasady stosowania published on

Co powoduje przeciągnięcie przy starcie?

Przyczyną przeciągnięcia skrzydła jest hol wykonywany na zbyt dużych kątach natarcia. Skrzydło w czasie startu może znaleźć się na zbyt dużych kątach natarcia z następujących powodów:

Zaciągnięcia sterówek.
Niedociągnięcia skrzydła nad głowę.
Konstrukcji skrzydła wymuszającej lot holowany na dużych kątach.
Continue reading Holpatenty – zasady stosowania

Zasady bezpiecznego holowania – artykuł PLAR

Zasady bezpiecznego holowania – artykuł PLAR published on

Przy okazji dyskusji nad stosowaniem holpatentów wypłynęła potrzeba opracowania takiej procedury holowania, aby zminimalizować zagrożenie przeciągnięcia skrzydła przy starcie.

Samo przeciągnięcie zachodzi najczęściej wtedy, gdy w czasie stawiania skrzydła, na linie holowniczej wystąpi zbyt duża siła ciągnąca. Wtedy skrzydło, które nie ma jeszcze przyklejonych strug na całej górnej powierzchni i jest jeszcze na zbyt dużym kącie natarcia generuje wystarczającą się nośną, aby oderwać pilota od ziemi. Zjawisko to może powstać łatwiej na skrzydłach o bardziej nośnych profilach i o mniejszym obciążeniu powierzchni (lekki pilot, duża powierzchnia skrzydła). Jego zaistnienie ułatwiają także pewne założenia konstrukcyjne, kurczenie się linek z tylnych rzędów oraz korygowanie kierunku lotu skrzydła na holu w początkowej fazie za pomocą sterówek. Aby obraz był pełen muszę jeszcze wymienić silne podmuchy termiczne na starcie jako czynnik ułatwiający nieprawidłowy start.
Continue reading Zasady bezpiecznego holowania – artykuł PLAR