Skip to content

Kontrola sprzętu – artykuł PLAR

Kontrola sprzętu – artykuł PLAR published on

Nawet najprostszy sprzęt wymaga kontroli.

Przy okazji tworzenia Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego udało się na stronie PSP założyć rubrykę, w której piloci zgłaszają swoje wypadki. Określenie wypadki jest tu umowne, gdyż kryją się pod nim wszystkie zdarzenia, zarówno te zakończone urazami jak i te w których zagrożenie było jedynie potencjalne. Dokładniejsza klasyfikacja zdarzeń nastąpi w momencie opracowywania ich na koniec sezonu, ale już teraz każdy z zainteresowanych może przeczytać opis zdarzenia, zakwalifikować go według własnej wiedzy i doświadczenia, oraz wyciągnąć wnioski dla siebie.

Właśnie z tym ostatnim jest największy problem. Mam wrażenie, że niewielu pilotów po przeczytaniu doniesień o wypadkach spowodowanych problemami technicznymi sprzętu sprawdziła jak to wygląda w ich przypadku. Dlatego chciałbym tutaj przypomnieć o zagadnieniach poruszanych w zgłoszeniach:
Continue reading Kontrola sprzętu – artykuł PLAR

Zasady bezpiecznego holowania – artykuł PLAR

Zasady bezpiecznego holowania – artykuł PLAR published on

Przy okazji dyskusji nad stosowaniem holpatentów wypłynęła potrzeba opracowania takiej procedury holowania, aby zminimalizować zagrożenie przeciągnięcia skrzydła przy starcie.

Samo przeciągnięcie zachodzi najczęściej wtedy, gdy w czasie stawiania skrzydła, na linie holowniczej wystąpi zbyt duża siła ciągnąca. Wtedy skrzydło, które nie ma jeszcze przyklejonych strug na całej górnej powierzchni i jest jeszcze na zbyt dużym kącie natarcia generuje wystarczającą się nośną, aby oderwać pilota od ziemi. Zjawisko to może powstać łatwiej na skrzydłach o bardziej nośnych profilach i o mniejszym obciążeniu powierzchni (lekki pilot, duża powierzchnia skrzydła). Jego zaistnienie ułatwiają także pewne założenia konstrukcyjne, kurczenie się linek z tylnych rzędów oraz korygowanie kierunku lotu skrzydła na holu w początkowej fazie za pomocą sterówek. Aby obraz był pełen muszę jeszcze wymienić silne podmuchy termiczne na starcie jako czynnik ułatwiający nieprawidłowy start.
Continue reading Zasady bezpiecznego holowania – artykuł PLAR