Skip to content

Etap I

Naukę latania na paralotni rozpoczynamy wprowadzeniem teoretycznym mającym na celu przybliżenie zasad związanych z uprawianiem paralotniarstwa, ze szczególnym uwzględnieniem procedur bezpieczeństwa, które mają na celu wyeliminowanie zagrożeń w trakcie szkolenia. Praktyczną przygodę z paralotniarstwem rozpoczynamy od zapoznania się z budową skrzydła, uprzęży, indywidualnym dopasowaniem sprzętu do każdego pilota. Następnie już w terenie przystępujemy do nauki „stawiania” skrzydła oraz wykonywania rozbiegu z paralotnią na ziemi, umiejętności niezbędnej do realizacji bezpiecznego i prawidłowego startu. Umiejętność kontroli paralotni na ziemi tzw. „ground handling” to jeden z najważniejszych elementów, które pilot paralotni powinien opanować. W następnej kolejności przystępujemy do samodzielnych lotów. Pilot-uczeń wyposażony jest w radio, tym samym od samego początku przez cały okres szkolenia praktycznego ma łączność z instruktorem prowadzącym zajęcia, który w każdym locie nadzoruje manewry ucznia podając odpowienie komendy. Loty do ETAPU I wykonujemy ze zboczy o deniwelacji (różnica wysokości między miejscem startu a lądowiskiem) maksymalnie do 150m lub na holu do tej samej wysokości, jeśli szkolenie odbywa się za wyciągarką. W trakcie lotu uczymy się sterować paralotnią w powietrzu, wykonujemy zakręty 90-180 stopni, uczymy się lądować w wyznaczonym obszarze. By zaliczyć ETAP I takich lotów należy wykonać około 20. Zajęcia praktyczne uzupełnione są zajęciami teoretycznymi w wymiarze 4-5 godzin zgodnie z zatwierdzonym programem przez prezesa ULC. Szkolenie ETAPU I trwa ok.4 dni. Kończy się wydaniem zaświadczenia które jest ważne przez 12 miesięcy od daty wystawienia i uprawnia ucznia-pilota do kontynuacji szkolenia do ETAPU II.

 

PRZYDATNE INFORMACJE

Paralotniarstwo jest sportem dla każdego, niemniej regulacje prawne ograniczają dolną granicę wieku do 15 lat. Jeśli nie mamy ukończonych 18 lat do szkolenia przystępujemy za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Szkolenie praktyczne w górach jest bardziej wyczerpujące niż szkolenie praktyczne za wyciągarką. Związane jest to z koniecznością podchodzenia pod górkę wraz z całym sprzętem służącym do lotu, czego w szkoleniu za wyciągarką unikniemy. Niemniej wysiłek ten jest wart swojej ceny.

Pamiętajmy że do szkolenia praktycznego, czy to w górach czy na nizinach, przystępujemy w luźnym ubraniu nie krępującym ruchów i obowiązkowo w butach powyżej kostki (np. do turystyki górskiej). Na zajęcia warto zaopatrzyć się w niegazowaną wodę, batony energetyczne. Wysiłek fizyczny w poczatkowej fazie szkolenia jest dość znaczny.

Zajęcia praktyczne, a w szczegóności loty odbywają się w warunkach atermicznych, które panują od wczesnych godzin porannych do południa. Należy liczyć się z wczesnym wstawaniem w dniu kiedy zajęcia praktyczne są planowane. Loty planujemy zawsze z jednodniowym wyprzedzeniem na podstawie prognoz pogody na rejon w którym będą odbywały się zajęcia. Możliwość uprawiania paralotniarstwa jak żadna inna dyscyplina lotnicza jest uzależniona od warunków meteorologicznych. W przypadku jakichkolwiek opadów, zbyt silnych wiatrów lub jego niewłaściwych kierunków zajęcia praktyczne nie mogą być przeprowadzone.

Pamiętajmy o tym by na loty przychodzić w miarę wypoczętym. Koncentracja w powietrzu, szybka i prawidłowa reakcja na polecenia instruktora to ważny element bezpiecznego pilotażu.

Do szkolenia paralotniowego nie są wymagane badania lekarskie. Niemniej jeśli cierpicie na jakieś dolegliwości lub schorzenia poinformujcie nas o tym. Jesteśmy po to by Wam pomóc.