Skip to content

Holpatenty – zasady stosowania

Holpatenty – zasady stosowania published on

Co powoduje przeciągnięcie przy starcie?

Przyczyną przeciągnięcia skrzydła jest hol wykonywany na zbyt dużych kątach natarcia. Skrzydło w czasie startu może znaleźć się na zbyt dużych kątach natarcia z następujących powodów:

Zaciągnięcia sterówek.
Niedociągnięcia skrzydła nad głowę.
Konstrukcji skrzydła wymuszającej lot holowany na dużych kątach.
Continue reading Holpatenty – zasady stosowania

Latanie w chmurach

Latanie w chmurach published on

Piloci od zawsze latali w chmurach. Szybownicy po odkryciu możliwości jakie dają noszenia termiczne wykorzystywali je do samego końca, a jak wiadomo cumulus jest jedynie tą widoczną gołym okiem częścią komina i powietrze w nim nadal wznosi się do góry. Dlatego loty chmurowe wśród szybowników były traktowane jako rzecz normalna. Były też prowadzone szkolenia z lotów chmurowych. Jednak ten sposób latania został w końcu zarzucony z dwóch powodów. Pierwszą były wypadki zderzeń szybowców w chmurach oraz niszczenia konstrukcji szybowców szczególnie w chmurach burzowych. Wypadki te, szczególnie częste w czasie zawodów doprowadziły do powszechnego obecnie zakazu wlatywania w chmury na zawodach. Drugim powodem było wprowadzenie podziału na lotnictwo VFR, czyli z widocznością i lotnictwo IFR, czyli takie gdzie można latać bez widoczności dzięki odpowiednim przyrządom nawigacyjnym.

Z powyższego wywodu wynika, że obecnie paralotnie dziedziczące cały bagaż doświadczeń szybownictwa nie powinny latać w chmurach. Nie powinny nie oznacza, że nie ma takiej możliwości, aby się tam znalazły zgodnie z wolą pilota, lub wbrew jego woli. Zarówno pierwsza jak i druga ewentualność jest w paralotniarstwie dość popularna i dlatego dla bezpieczeństwa paralotniarzy wlatujących w chmury należy ich przygotować na taką sytuację. Straszenie w tych sytuacjach może uczynić więcej szkód, niż pożytku.
Continue reading Latanie w chmurach

Przygotowania przedstartowe – checklista

Przygotowania przedstartowe – checklista published on

Na początek co to jest checklista. Wymyślono ją w lotnictwie po to, aby w czasie przygotowań przedstartowych nie pominąć żadnej czynności. Już w czasie kursu uczy się pilotów takich zachowań, aby wyrobić pewien sztywny schemat zachowań podczas przygotowań do lotu. Ja też przez wszystkie lata swojej praktyki paralotniowej dopracowałem się pewnych zasad których staram się sztywno przestrzegać. Dzieląc się nimi z czytelnikami nie sądzę, aby ktoś zaczął je stosować w swojej praktyce. Każdy ma już jakieś swoje nawyki i trudno je zmienić. Mam jednak nadzieję, że zachęcę wszystkich do stworzenia własnej procedury przedstartowej.
Continue reading Przygotowania przedstartowe – checklista

Kontrola techniczna paralotni

Kontrola techniczna paralotni published on

Zdarzają się wypadki spowodowane złym stanem technicznym paralotni. Materiały, z których wykonane są glajty starzeją się i musimy zdawać sobie z tego sprawę. Zmiany te wcześniej czy później doprowadzą do zagrożenia naszego życia.
Continue reading Kontrola techniczna paralotni

Jak unikać zderzeń – artykuł PLAR

Jak unikać zderzeń – artykuł PLAR published on

Bezpieczeństwo – Zasady antykolizyjne dla paralotni

Dziennik Ustaw Nr 107 Poz. 904 Paralotnie Warunki i wymagania dotyczące używania paralotni oraz obowiązki użytkowników paralotni.
Continue reading Jak unikać zderzeń – artykuł PLAR

Kontrola sprzętu – artykuł PLAR

Kontrola sprzętu – artykuł PLAR published on

Nawet najprostszy sprzęt wymaga kontroli.

Przy okazji tworzenia Polskiego Stowarzyszenia Paralotniowego udało się na stronie PSP założyć rubrykę, w której piloci zgłaszają swoje wypadki. Określenie wypadki jest tu umowne, gdyż kryją się pod nim wszystkie zdarzenia, zarówno te zakończone urazami jak i te w których zagrożenie było jedynie potencjalne. Dokładniejsza klasyfikacja zdarzeń nastąpi w momencie opracowywania ich na koniec sezonu, ale już teraz każdy z zainteresowanych może przeczytać opis zdarzenia, zakwalifikować go według własnej wiedzy i doświadczenia, oraz wyciągnąć wnioski dla siebie.

Właśnie z tym ostatnim jest największy problem. Mam wrażenie, że niewielu pilotów po przeczytaniu doniesień o wypadkach spowodowanych problemami technicznymi sprzętu sprawdziła jak to wygląda w ich przypadku. Dlatego chciałbym tutaj przypomnieć o zagadnieniach poruszanych w zgłoszeniach:
Continue reading Kontrola sprzętu – artykuł PLAR

Zasady bezpiecznego holowania – artykuł PLAR

Zasady bezpiecznego holowania – artykuł PLAR published on

Przy okazji dyskusji nad stosowaniem holpatentów wypłynęła potrzeba opracowania takiej procedury holowania, aby zminimalizować zagrożenie przeciągnięcia skrzydła przy starcie.

Samo przeciągnięcie zachodzi najczęściej wtedy, gdy w czasie stawiania skrzydła, na linie holowniczej wystąpi zbyt duża siła ciągnąca. Wtedy skrzydło, które nie ma jeszcze przyklejonych strug na całej górnej powierzchni i jest jeszcze na zbyt dużym kącie natarcia generuje wystarczającą się nośną, aby oderwać pilota od ziemi. Zjawisko to może powstać łatwiej na skrzydłach o bardziej nośnych profilach i o mniejszym obciążeniu powierzchni (lekki pilot, duża powierzchnia skrzydła). Jego zaistnienie ułatwiają także pewne założenia konstrukcyjne, kurczenie się linek z tylnych rzędów oraz korygowanie kierunku lotu skrzydła na holu w początkowej fazie za pomocą sterówek. Aby obraz był pełen muszę jeszcze wymienić silne podmuchy termiczne na starcie jako czynnik ułatwiający nieprawidłowy start.
Continue reading Zasady bezpiecznego holowania – artykuł PLAR